Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 112  pokazuj  pozycji

Dostawa urządzeń klimatyzacyjnych wraz z ich instalacją, montażem i uruchomieniem w budynkach Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. 0601-ILZ.260.26.2022 Postępowanie krajowe Części: 2, 3 2022-07-27 11:53
Zakup dwóch samochodów na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. 0601-ILZ.260.25.2022 Postępowanie krajowe Części: 2 2022-07-20 15:03
Zakup dwóch samochodów na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. 0601-ILZ.260.25.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-07-20 15:01
Zakup dwóch samochodów na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. 0601-ILZ.260.25.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-07-20 13:58
Dostawa urządzeń klimatyzacyjnych wraz z ich instalacją, montażem i uruchomieniem w budynkach Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. 0601-ILZ.260.26.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-07-15 12:53
Świadczenie usług związanych z wykonywaniem napraw blacharsko-lakierniczych pojazdów służbowych Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. 0601-ILZ.260.23.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-07-14 10:06
Dostawa urządzeń klimatyzacyjnych wraz z ich instalacją, montażem i uruchomieniem w budynkach Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. 0601-ILZ.260.9.2022 Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3 2022-06-30 12:39
Zakup sprzętu i wyposażenia do rozwoju centralnego systemu elektronicznego zarządzania dokumentami na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Lublinie 0601-ILZ.260.17.2022 Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3 2022-06-23 13:07
Wykonanie remontu sanitariatów w budynkach będących siedzibami urzędów skarbowych województwa lubelskiego. 0601-ILZ.260.15.2022 Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3 2022-06-23 10:21
Zakup amunicji na potrzeby Służby Celno-Skarbowej województwa lubelskiego. 0601-ILZ.260.19.2022 Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3 2022-06-21 14:06
Zakup samochodów na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. 0601-ILZ.260.18.2022. Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 2022-06-20 15:14
Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie stolarki drzwiowej w budynkach będących siedzibami LUS w Lublinie i US w Łukowie. 0601-ILZ.260.16.2022 Postępowanie krajowe Części: 1, 2 2022-06-20 12:23
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. „Modernizacja sieci LAN urzędów skarbowych województwa lubelskiego – 5 budynków Izby Administracji Skarbowej w Lublinie – zadanie 3” 0601-ILZ.260.10.2022 Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3, 4, 5 2022-05-23 15:00
Dostawa plomb ołowianych i drutu stalowego na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. 0601-ILZ.260.13.2022 Postępowanie krajowe Części: 1, 2 2022-05-18 14:58
Świadczenie usług związanych z wykonywaniem napraw blacharsko-lakierniczych pojazdów służbowych Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. 0601-ILZ.260.12.2022 Postępowanie krajowe Części: 2 2022-05-17 14:55
Zakup amunicji na potrzeby Służby Celno-Skarbowej województwa lubelskiego. 0601-ILZ.260.11.2022 Postępowanie krajowe Części: 1, 2 2022-05-13 12:03
Świadczenie usług związanych z wykonywaniem napraw blacharsko-lakierniczych pojazdów służbowych Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. 0601-ILZ.260.12.2022 Postępowanie krajowe Części: 1, 3, 4 2022-05-06 14:33
Zakup i dostawa specjalistycznego sprzętu do kontroli celno-skarbowej dla Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. 0601-ILZ.260.1.2022 Postępowanie unijne Części: 1 2022-04-06 14:52
Dostawa mebli dla Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. 0601-ILZ.260.5.2022 Postępowanie krajowe Części: 1, 2 2022-03-16 10:08
Wykonywanie usług w zakresie niszczenia (unieszkodliwiania) wyrobów tytoniowych oraz towarów innych niż wyroby tytoniowe na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Lublinie oraz podległych jej jednostek organizacyjnych. 0601-ILZ.260.4.2022 Postępowanie krajowe Części: 1, 2 2022-03-01 14:14
Świadczenie usług związanych z wykonywaniem przeglądów technicznych, pogwarancyjnych napraw mechanicznych oraz blacharsko-lakierniczych pojazdów służbowych Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. 0601-ILZ.260.58.2021 Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 2022-01-25 13:21
Świadczenie usługi utrzymania czystości obiektów i terenów zewnętrznych Izby Administracji Skarbowej w Lublinie w okresie 12 miesięcy. 0601-ILZ.260.54.2021 Postępowanie unijne Części: 4 2022-01-14 14:34
Usługa ochrony osób i mienia w jednostkach organizacyjnych Izby Administracji Skarbowej w Lublinie 0601-ILZ.260.53.2021 Usługi społeczne unijne Części: 2 2022-01-13 15:10
Usługa ochrony osób i mienia w jednostkach organizacyjnych Izby Administracji Skarbowej w Lublinie 0601-ILZ.260.53.2021 Usługi społeczne unijne Części: 4 2022-01-11 14:57
Świadczenie usługi utrzymania czystości obiektów i terenów zewnętrznych Izby Administracji Skarbowej w Lublinie w okresie 12 miesięcy. 0601-ILZ.260.54.2021 Postępowanie unijne Części: 2 2022-01-10 13:22

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa