Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 80  pokazuj  pozycji

Dostawa mebli dla Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. 0601-ILZ.260.38.2021 Postępowanie krajowe Części: 1 2021-09-22 12:25
Dostawa mebli dla Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. 0601-ILZ.260.38.2021 Postępowanie krajowe Części: 2, 3 2021-09-21 14:44
Świadczenie usług związanych z wykonywaniem przeglądów technicznych, pogwarancyjnych napraw mechanicznych oraz napraw blacharsko-lakierniczych pojazdów służbowych Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. 0601-ILZ.260.21.2021 Postępowanie krajowe Części: 1, 2 2021-09-15 08:20
Dostawa pojazdów samochodowych do przewozu psów służbowych, dla Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. 0601-ILZ.260.37.2021 Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3 2021-09-14 12:47
Dokończenie robót budowlanych głębokiej modernizacji energetycznej budynku Urzędu Skarbowego w Zamościu przy ul. Podgroble 1, realizowanej w ramach projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków Izby Administracji Skarbowej województwa lubelskiego – 3 budynki, II edycja”. 0601-ILZ.260.33.2021 Postępowanie krajowe Części: 1 2021-09-06 15:03
Przebudowa budynku biurowego i garażowego przy ul. Diamentowej 4 w Lublinie na potrzeby Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. 0601-ILZ.260.14.2021 Postępowanie krajowe Części: 1 2021-09-03 12:54
Rozbudowa i przebudowa budynku Izby Administracji Skarbowej w Lublinie przy ul. Legionów 55 w Lubartowie 0601-ILZ.260.24.2021 Postępowanie krajowe Części: 1 2021-09-03 12:37
Wykonanie remontu pokrycia dachowego wraz z pracami towarzyszącymi w budynku będącym siedzibą Urzędu Skarbowego w Parczewie przy ul. Żabiej 2a 0601-ILZ.260.32.2021 Postępowanie krajowe Części: 1 2021-08-30 15:27
Świadczenie usług telekomunikacyjnych przy pomocy publicznej sieci telefonii stacjonarnej na rzecz Izby Administracji Skarbowej w Lublinie oraz podległych jej jednostek 0601-ILZ.260.29.2021 Postępowanie krajowe Części: 1 2021-08-13 13:48
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. „Modernizacja sieci LAN urzędów skarbowych województwa lubelskiego – 6 budynków Izby Administracji Skarbowej w Lublinie” 0601-ILZ.260.31.2021 Postępowanie krajowe Części: 3 2021-08-09 10:22
Usługa nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: „Rozbudowa i przebudowa budynku Izby Administracji Skarbowej w Lublinie położonego przy ul. Legionów 55 w Lubartowie”. 0601-ILZ.260.28.2021 Postępowanie krajowe Części: 1 2021-08-06 15:04
Usługa nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: „Przebudowa budynku biurowego i garażowego przy ul. Diamentowej 4 w Lublinie na potrzeby Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną” 0601-ILZ.260.22.2021 Postępowanie krajowe Części: 1 2021-08-06 12:32
Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. 0601-ILZ.260.10.2021 Postępowanie unijne Części: 2 2021-08-06 12:27
Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. 0601-ILZ.260.10.2021 Postępowanie unijne Części: 7, 9, 10 2021-08-05 14:26
Zakup i dostawa specjalistycznego sprzętu do kontroli celno-skarbowej dla Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. 0601-ILZ.260.11.2021 Postępowanie unijne Części: 1, 4 2021-08-03 15:21
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. „Modernizacja sieci LAN urzędów skarbowych województwa lubelskiego – 6 budynków Izby Administracji Skarbowej w Lublinie” 0601-ILZ.260.31.2021 Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 4, 5, 6 2021-08-03 15:05
Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. 0601-ILZ.260.10.2021 Postępowanie unijne Części: 1, 3, 4, 5, 6, 8 2021-07-30 14:52
Zakup i dostawa specjalistycznego sprzętu do kontroli celno-skarbowej dla Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. 0601-ILZ.260.11.2021 Postępowanie unijne Części: 2, 3 2021-07-29 15:01
Wykonanie robót remontowo-budowlanych w zakresie wymiany wewnętrznej stolarki drzwiowej w Urzędzie Skarbowym w Radzyniu Podlaskim. 0601-ILZ.260.30.2021 Postępowanie krajowe Części: 1 2021-07-28 15:29
Wykonywanie usług w zakresie niszczenia (unieszkodliwiania) wyrobów tytoniowych oraz towarów innych niż wyroby tytoniowe na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Lublinie oraz podległych jej jednostek organizacyjnych. 0601-ILZ.260.27.2021 Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 2021-07-13 15:21
Wykonanie remontu pokrycia dachowego wraz z pracami towarzyszącymi w budynku będącym siedzibą Urzędu Skarbowego w Parczewie przy ul. Żabiej 2a 0601-ILZ.260.25.2021 Postępowanie krajowe Części: 1 2021-07-07 14:44
wykonanie prac remontowych w sanitariatach zlokalizowanych w budynku Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej. 0601-ILZ.260.18.2021 Postępowanie krajowe Części: 1 2021-07-06 15:39
Wykonywanie usług w zakresie niszczenia (unieszkodliwiania) wyrobów tytoniowych oraz towarów innych niż wyroby tytoniowe na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Lublinie oraz podległych jej jednostek organizacyjnych. 0601-ILZ.260.12.2021. Postępowanie krajowe Części: 1, 2 2021-05-21 09:59
wykonanie prac remontowych w sanitariatach zlokalizowanych w budynku Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej. 0601-ILZ.260.13.2021 Postępowanie krajowe Części: 1 2021-05-17 11:53
Dokończenie robót budowlanych głębokiej modernizacji energetycznej budynku Urzędu Skarbowego w Zamościu przy ul. Podgroble 1, realizowanej w ramach projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków Izby Administracji Skarbowej województwa lubelskiego – 3 budynki, II edycja” 0601-ILZ.260.4.2021 Postępowanie krajowe Części: 1 2021-05-13 15:42

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa