Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 75  pokazuj  pozycji

0601-ILZ.260.17.2022 Zakup sprzętu i wyposażenia do rozwoju centralnego systemu elektronicznego zarządzania dokumentami na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Izba Administracji Skarbowej w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-05-26 2022-06-07 10:00 2022-07-06
0601-ILZ.260.18.2022. Zakup samochodów na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. Izba Administracji Skarbowej w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-05-26 2022-06-06 10:00 2022-06-30
0601-ILZ.260.20.2022 Świadczenie usług związanych z wykonywaniem napraw blacharsko-lakierniczych pojazdów służbowych Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. Izba Administracji Skarbowej w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-05-19 2022-05-30 10:00 --
0601-ILZ.260.15.2022 Wykonanie remontu sanitariatów w budynkach będących siedzibami urzędów skarbowych województwa lubelskiego. Izba Administracji Skarbowej w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-05-12 2022-05-27 10:00 2022-07-08
0601-ILZ.260.16.2022 Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie stolarki drzwiowej w budynkach będących siedzibami LUS w Lublinie i US w Łukowie. Izba Administracji Skarbowej w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-05-12 2022-05-27 10:00 2022-07-11
0601-ILZ.260.13.2022 Dostawa plomb ołowianych i drutu stalowego na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. Izba Administracji Skarbowej w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-04-28 2022-05-09 10:00 2022-05-31
0601-ILZ.260.6.2022 Świadczenie usług holowania pojazdów oraz przechowywania pojazdów i innych ruchomości na rzecz Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. Izba Administracji Skarbowej w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-03-10 2022-03-18 12:00 --
0601-ILZ.260.2.2022 Świadczenie usług holowania pojazdów oraz przechowywania pojazdów i innych ruchomości na rzecz Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. Izba Administracji Skarbowej w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-02-17 2022-02-28 12:00 --
0601-ILZ.260.1.2022 Zakup i dostawa specjalistycznego sprzętu do kontroli celno-skarbowej dla Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. Izba Administracji Skarbowej w Lublinie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-02-16 2022-03-14 12:00 2022-05-31
0601-ILZ.260.5.2022 Dostawa mebli dla Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. Izba Administracji Skarbowej w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-02-14 2022-02-25 12:00 2022-05-31
0601-ILZ.260.58.2021 Świadczenie usług związanych z wykonywaniem przeglądów technicznych, pogwarancyjnych napraw mechanicznych oraz blacharsko-lakierniczych pojazdów służbowych Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. Izba Administracji Skarbowej w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-12-14 2021-12-22 10:00 2022-02-24
0601-ILZ.260.59.2021 Dostawa mebli dla Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. Izba Administracji Skarbowej w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-12-08 2021-12-16 12:00 2022-02-16
0601-ILZ.260.53.2021 Usługa ochrony osób i mienia w jednostkach organizacyjnych Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Izba Administracji Skarbowej w Lublinie Usługi społeczne unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-12-01 2021-12-21 12:00 2022-02-24
0601-ILZ.260.54.2021 Świadczenie usługi utrzymania czystości obiektów i terenów zewnętrznych Izby Administracji Skarbowej w Lublinie w okresie 12 miesięcy. Izba Administracji Skarbowej w Lublinie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-11-24 2021-12-20 10:00 2022-02-18
0601-ILZ.260.57.2021 Wykonywanie usług w zakresie medycyny pracy na rzecz Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. Izba Administracji Skarbowej w Lublinie Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-11-22 2021-11-30 12:00 2021-12-27
0601-ILZ.260.56.2021 Świadczenie usług związanych z wykonywaniem przeglądów technicznych oraz pogwarancyjnych napraw mechanicznych pojazdów służbowych Izby Administracji Skarbowej w Lublinie, na terenie miasta Biała Podlaska. Izba Administracji Skarbowej w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-11-16 2021-11-26 10:00 2022-02-23
0601-ILZ.260.43.2021 Wykonywanie usług w zakresie medycyny pracy na rzecz pracowników i funkcjonariuszy Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. Izba Administracji Skarbowej w Lublinie Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-11-08 2021-11-18 12:00 2021-12-27
0601-ILZ.260.52.2021 Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na rzecz Izby Administracji Skarbowej w Lublinie i wybranych jednostek podległych. Izba Administracji Skarbowej w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-11-05 2021-11-16 10:00 2022-01-26
0601-ILZ.260.50.2021 Dostawa 2 szt. spektrometrów na potrzeby kolejowych oddziałów celnych w Dorohusku i Hrubieszowie Izba Administracji Skarbowej w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-11-04 2021-11-15 10:00 2022-01-18
0601-ILZ.260.51.2021 Przedmiot zamówienia obejmuje zakup środków przymusu bezpośredniego wraz z wyposażeniem. Izba Administracji Skarbowej w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-10-22 2021-11-02 10:00 2022-02-24
0601-ILZ.260.3.2021 Modernizacja sieci LAN urzędów skarbowych województwa lubelskiego. Izba Administracji Skarbowej w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-10-12 2021-10-27 10:00 2021-11-25
0601-ILZ.260.36.2021 Przedmiot zamówienia obejmuje zakup środków przymusu bezpośredniego wraz z wyposażeniem. Izba Administracji Skarbowej w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-10-07 2021-10-20 11:00 2021-10-21
0601-ILZ.260.48.2021 Dostawa pojazdów samochodowych typu bus na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Izba Administracji Skarbowej w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-10-06 2021-10-14 10:00 2021-10-14
0601-ILZ.260.45.2021. Zakup i dostawa laptopów dla Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Izba Administracji Skarbowej w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-10-06 2021-10-14 12:00 2022-01-19
0601-ILZ.260.44.2021 Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na rzecz Izby Administracji Skarbowej w Lublinie i wybranych jednostek podległych. Izba Administracji Skarbowej w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-10-04 2021-10-12 10:00 2021-11-17

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa